کادر آموزشی و اداری

 

درس

مدرسین

ریاضی تجربی

مهندس سادات مهندس مولایی مهندس آشنایی مهندس بابایی

دیفرانسیل

مهندس مولایی مهندس سلامیان مهندس آشنایی

فیزیک

مهندس یحیوی مهندس پاشایی مهندس نصیری

زیست

دکتر آرام فر دکتر عمارلو دکتر میوه چی استاد آزموده استاد نصیری

شیمی

دکتر مرادی مهندس ارمندپور دکتر فرزانه مهندس ابوالقاسمی

هندسه و گسسته

مهندس اعلایی نسب

ادبیات

دکتر شجاعی استاد میرزایی

عربی

استاد فلاح

زبان انگلیسی

استاد جلالی استاد سوداگری

دین و زندگی

استاد فروغی نیا

دپارتمان انسانی

مهندس بابایی دکتر شجاعی استاد فلاح استاد جلالی استاد سوداگری استاد خداشناس استاد فروغی نیا

دپارتمان مشاوره

دکتر کروبی مهندس نیک بین مهندس ناصری خانم مطلق مهندس ظهرابی

 

مدیریت

سرکار خانم منصوری

معاونت امور مالی و اداری

سرکار خانم اصغرپور

معاونت آموزشی

سرکار خانم منصوری

معاونت پشتیبانی

سرکار خانم نکویی

مسئول امور ثبت نام

سرکار خانم جوادی

مسئول روابط عمومی

سرکار خانم جوانمردی

گروه اجرایی

سرکار خانم جنتی

سرکار خانم ابراهیمی

سرکار خانم فرج

سرکار خانم شیدایی