محتوا
سامانه اینترنتی آموزشگاه:
دانش آموزان عزیز این موسسه می توانند در صفحه اصلی در قسمت سامانه آموزشگاه با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و جدول دروس، شهریه و نمرات خود را مشاهده نمایند. بدیهی است می توانند در این سامانه شهریه خود را بصورت اینترنتی واریز نمایند.
در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا به مسئولین مالی و اداری آموزشگاه مراجعه نمایید.

طبق ماده 28 آموزش و پرورش رعایت موارد ذیل از سوی دانش آموزان در آموزشگاه الزامی است:

1- رعایت‌ مقررات‌ انضباطی‌ و حسن‌ رفتار با معلمان‌ ودانش‌آموزان‌

2- رعایت‌ نظم‌ و انضباط هنگام‌ ورود و خروج‌ از آموزشگاه‌ و حضور مرتب‌ در کلاس‌درس‌

3- رعایت حجاب برای خواهران و رعایت سایر موازین اسلامی، اخلاقی و اجتماعی برای کلیه دانش آموزان

4- خودداری‌ از به‌ همراه‌ داشتن‌ وسایل‌ غیرمجاز به‌ محیط آموزشگاه‌

5- مراقبت‌ ازوسایل‌ شخصی‌ واهتمام‌ درحفظ ونگهداری‌ اموال‌ وتجهیزات‌ آموزشگاه‌

ماده‌30- چنانچه دانش آموزی وظایف خود را انجام ندهدویادرانجام آن کوتاهی کند، خاطی محسوب می شود وحسب موردمطابق موارد ذیل باوی رفتارخواهد شد:

1- تذکر شفاهی‌

2- تذکر کتبی‌

3- اخراج‌ دانش‌آموز بدون‌ استرداد شهریه‌ وی‌