رتبه های برتر بعثت

تعدادی از رتبه های برتر بعثت در چند سال اخیر

رتبه های تک رقمی در کنکور های سراسری


نام و نام خانوادگی

رتبه

نام و نام خانوادگی

رتبه

ستاره بهمنی

رتبه 3

نگار باغانی

رتبه 4

زهرا قلی پور

رتبه 7

نازنین معراجی

رتبه 9

مهسا غلامعلی زاده

رتبه 13

سمانه اربابی

رتبه 18

شکوفه طاهری

رتبه 21

شیوا رحمتی

رتبه 26

مونا محمدی

رتبه 27

مریم کلانتر

رتبه 28

حنانه علم بیگی

رتبه 39

بیتا درویش

رتبه 61

الناز یزدی

رتبه 63

اعظم مقدم

رتبه 65

فرانک فروتن

رتبه 78

الهه ایزدبین

رتبه 112

فاطمه محرمی

رتبه 120

سعیده شریفی

رتبه 121

مریم الماسی

رتبه 125

معصومه رحیمی

رتبه 156

سپیده صولتی

رتبه 183

صدف صانع

رتبه 200

پرستو پیاده

رتبه 245

فریبا طیبی

رتبه 246

طیبه خزایی

رتبه 282

نیلوفر رجبی

رتبه 283

صفا کردزنگنه

رتبه 300

سمانه حاجی ملی ربیع

رتبه 303

زهرا نصیری

رتبه 343

فاطمه امیری

رتبه 370

راحیل سروش

رتبه 446

مونا رجبی

رتبه 456

میترا باقری

رتبه 471

فاطمه مرادخانی

رتبه 630

نگین نادری

رتبه 666

ندا ارباب تفتی

رتبه 746