دکتر مهدی آرام فر
زیست شناسی

رزومه :
مدرک تحصیلی : دکترا ( پزشکی)
فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
دانش آموخته برتر رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
عضو دپارتمان زیست انتشارات اندیشه سازان از سال 82 الی 84
مدرس دبیرستان و مدارس راهنمایی علامه حلی تهران
مولف کتب برتر زیست شناسی کنکور کشور
ترجمه 6 جلد کتاب فیزیولوژی ، ایمنولوژی و جراحی داخلی

دکتر فرهادیان
زیست شناسی

رزومه :

استاد نصیری
زیست شناسی

رزومه :دکتر امین الرعایا
زیست شناسی

رزومه :

دکتر مرادی
شیمی

رزومه :

مهندس ارمند پور
شیمی

رزومه :

مهندس ابوالقاسمی
شیمی

رزومه :